برچسب گذاری توسط: دمای سرد سحابی بومرنگ

توضیحی برای سردی بیش از حد سحابی بومرنگ

بیگ بنگ: سرانجام دانشمندان توانستند توضیح دهند که چرا سحابی بومرنگ از فضای اطراف خود سردتر است. در فاصله حدود ۵۰۰۰ سال نوری از زمین، سحابی عجیب و مرموزی وجود دارد که متوسط دمای...