28 دی 1396 1

دنباله‌دار آبی در خوشه ستاره‌ای

بیگ بنگ: ستارگان خوشۀ قلائص در این عکس موزاییکی به وسعت بیش از 5 درجه در آسمان به سمت صورت فلکی گاو پراکنده شده‌اند. داده‌های 12 ژانویه نشان می دهد که دنباله‌دار ِ آبی رنگ «پان استارز C/2016 R2 » در حال گشت‌زنی در منظومه شمسی است.