برچسب گذاری توسط: دوران اولیه کیهان

ماده تاریک می‌تواند بار الکتریکی داشته باشد!

بیگ بنگ: ماده تاریک یا دستکم قسمتی از آن می تواند یک نیروی الکتریکی ضعیف داشته باشد؛ یعنی برابر با یک میلیونم بار یک الکترون. داده‌های حاصل از آزمایش شناسایی اثر بازیونش (EDGES) این...

رصد امواج و گازهای بین کهکشانی در شبکه کیهانی

بیگ بنگ: تیمی از محققان با استفاده از اختروش های نادر به اولین اندازه گیری ها از امواج کوچک مقیاس در گاز هیدروژن اولیۀ کیهان دست زده اند.

کشف نخستین کهکشان های دارای نور در کیهان

بیگ بنگ: ستاره شناسان با استفاده از روشی که نور کهکشان های نزدیک به ما را حذف می کند، موفق به مشاهده دقیق نسلی از کهکشان ها شدند که قدمت آنها به سال های...

توضیحی در خصوص دلیل شفاف بودن کیهان نخستین

بیگ بنگ: دو مقاله ی منتشر شده توسط ‘ناوین ردی‘ استادیار و اخترشناس دانشگاه کالیفرنیا و دیگر محققان درصدد توضیح این مسئله بر آمده که چرا کیهان نخستین، انرژی کافی برای شفاف بودن را...