برچسب گذاری توسط: ذهن آگاه

آیا «خودآگاهی» ذهن انسان را کنترل می‌کند؟

بیگ بنگ: آیا می توانیم افکارمان را انتخاب کنیم؟ همه می دانند که خودآگاهی چه حسی دارد: این حس همان حس خودآشکارِ آگاهی فردی است که به ما حس مالکیت و کنترل افکار، عواطف...

رو در رو با ذهن کوانتومی – قسمت اول

بیگ بنگ: شاید ما انسانها در طول تکامل(فرگشت) توانسته باشیم حتی شکل مهد تکاملی خودمان را دگرگون کنیم، اما علم هر چه قدرتش بیشتر شده، ما را با پرسش های بنیادی تری نیز دست...