10 مهر 1396 8

پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب یک سال به تعویق افتاد

بیگ بنگ: قدرتمندترین تلسکوپ فضایی ساخته دست بشر باید برای پرتاب به فضا یک سال دیگر صبر کند. تلسکوپ فضایی “جیمز وب”(James Webb) قرار بود در سال 2018 به فضا پرتاب شود اما مقامات “سازمان فضایی آمریکا”(ناسا) اعلام کردند که این تلسکوپ تا بهار 2019 به فضا پرتاب نخواهد شد.