30 مهر 1398 5

کشف بقایای رودخانه 700 کیلومتری در مریخ

بیگ بنگ: تحقیقات فضایی روز افزون در مورد ویژگی‌های مریخ نشان می‌دهد که بر خلاف تصورهای اولیه اکثر مردم، این سیاره کم شباهت به زمین نبوده و حتی در گذشته رودخانه‌های بزرگی نیز در سطح آن جاری بوده است.