22 فروردین 1399 0

مسیری به سمت ستارۀ قطبی

بیگ بنگ: چه اتفاقی می‌افتد اگر به راهتان به سوی شمال ادامه دهید؟ جهت شمال بر روی کرۀ زمین، جایی بر روی افق در زیر قطب چرخش ِ شمالی زمین – که در اطراف آن ستارگان ِ دیگر به آهستگی چرخش می‌کنند – یکسان باقی می‌ماند.