برچسب گذاری توسط: رشد سیاهچاله

اخترشناسان سیاهچاله‌ای با بیشترین سرعت رشد را کشف کردند

بیگ بنگ: اخترشناسان سیاهچاله‌ای با بیشترین سرعت رشد در جهان یافتند که هر دو روز جرمی معادل دو برابر خورشید ما را میخورد، این سیاهچاله که عصر تاریک کیهان مربوط می شود بیش از...

سیاهچالۀ رکوردشکن در حال تکه پاره کردن ستاره ای نگون بخت

بیگ بنگ: به گفتۀ اخترشناسان سیاهچاله ای عظیم برای یک دهه در حال تکه پاره کردن یک ستاره و تغذیه از آن است. این مشاهده ۱۰ مرتبه طولانی تر از هر مرگ ستاره ای...

کشف سرنخ هایی از چگونگی تولد ابرسیاهچاله ها

بیگ بنگ: ابرسیاهچاله های اولیه بسیار سریعتر از زمانی که مطابق تئوری ها انتظار میرود شکل گرفته اند. این مسئله سالهاست که اختر شناسان را به خود مشغول کرده است. اما اکنون یک تیم...

یک سیاهچاله تا چه اندازه می تواند بزرگ شود؟

بیگ بنگ: سیاهچاله های مرکز کهکشان ها قبل از اینکه دیسک گازی وابسته به خودشان را از دست دهند می توانند تا پنجاه میلیارد برابر جرم خورشید متورم شوند.

سیاهچاله ای که سریع تر از کهکشانش رشد کرده است!

بیگ بنگ: پژوهشگران سیاهچاله ای را یافته اند که بسیار سریع تر از کهکشان میزبانش رشد کرده است. این یافته تصورهای پیشین درباره ی رشد و دگرگونی کهکشان ها را به پرسش کشیده است.

مشاهدۀ سیاه‌چاله‌های گرسنه!

بیگ بنگ: ستاره‌شناسان ناسا موفق شدند با استفاده از تصاویر تلسکوپ اشعه ایکس چاندرا، سیاه‌چاله‌های ابر جرم تازه‌ای را کشف کنند که با سرعت بسیار بیشتر از معمول، اجرام اطراف خود را می‌بلعند.