27 شهریور 1400 0

درخشش بر روی مشتری

بیگ بنگ: بتازگی یک فلاش یا درخشش بر روی مشتری دیده شده است. چند روز پیش، چند گروه که مشغول رصد بزرگترین سیاره در منظومه شمسی بودند، یک انفجار نور دو ثانیه‌ای را مشاهده کردند. چنین نورهایی قبلاً نیز دیده شده‌اند و معروف‌ترین آنها یک سری برخورد در سال 1994 بود. سپس، بخش‌هایی از دنباله‌دار…