15 مهر 1399 0

درخشان‌ترین حالت مریخ در سال 2020

بیگ بنگ: امشب درست پس از غروب آفتاب به شرق نگاه کنید تا مریخ حیرت‌آور را در آسمان ببینید. امشب مریخ بصورت بزرگترین و درخشان‌ترین حالت خود در سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسد زیرا زمین نسبت به دو سال گذشته به سیاره سرخ نزدیکتر است.