22 فروردین 1399 0

جهان را رنگ کنید!

بیگ بنگ: رنگ کردن جهان به نظرتان کار جالبی نیست؟ اگر نظرتان مثبت است، لطفا این تصویر نجومی معروف را به عنوان یک جایگزین ابتدایی در نظر بگیرید و رنگ‌آمیزی کنید.