26 خرداد 1396 1

طلوع ماه بر فراز منهتن

بیگ بنگ: در 9 ژوئن 2017، با غروب خورشید یک ماه کامل بالا آمد که برخی آن را ماه توت فرنگی می نامند. دیسک قمری کاملا روشن در نزدیکی افق قرار دارد و رنگ گرم نور خورشید که از میان جو غباری و متراکم به آن رسیده را منعکس می کند.