30 آذر 1396 1

آیا با افزایش سن، زمان سرعت می‌گیرد؟

بیگ بنگ: از یک فرد مُسن بخواهید تا واضح‌ترین خاطراتش را به یاد آورد. احتمالش خیلی زیاد است که بسیاری از این خاطرات مربوط به سنین 15 تا 30 سالگی باشد. بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2004 انجام شد، در این بازه زمانی، 6 مورد از 10 رویداد مهم در زندگی یک فرد اتفاق…