3 آذر 1397 0

غروب ماه در پرتو ستارگان

بیگ بنگ: در این چشم‌انداز شب و دریا، یک هلال ماه در حال غرق شدن در افق غربی دیده می شود. این عکس جوی در روز 11 سپتامبر 2018 از ساحل اسکلت نامیبیا ثبت شده است.