برچسب گذاری توسط: ساختار دنباله دار

بمباران منظومه شمسی توسط ِ دنباله‌دارها

بیگ بنگ: داده‌های جدید ماهواره “گایا” که متعلق به “آژانس فضایی اروپا” است نشان می‌دهد حرکت ۳۰۰ هزار ستاره سبب سقوط چندین دنباله‌دار به منظومه شمسی خواهد شد.

خبرهایی جدید از دنباله دار تحت تعقیب ِ روزتا

بیگ بنگ: اولین تجزیه و تحلیل کاملِ داده‌ها از این سفینه فضایی اروپایی نشان می‌دهد که دنباله دار ۶۷ پی در فاصله‌ی دوری از منظومه‌ی شمسی سرچشمه گرفته است.