12 اردیبهشت 1399 0

اخترشناسان چگونه جرم یک سیاهچاله را اندازه می‌گیرند؟

بیگ بنگ: اخترشناسان از چند راه می‌توانند جرم را اندازه بگیرند. ساده‌ترین راه زمانی‌ است که جرم عضو یک سامانه‌ی دوتایی است. تفاوت نمی‌کند چه اجرامی در سامانه باشند – دو ستاره، یک ستاره و یک ستارۀ نوترونی، یک ستاره و یک سیاهچاله و …- هر چه باشند مدارشان پیرو قوانین حرکت کپلر است که…

22 فروردین 1399 0

کشف دو ستاره کوتوله سفید که چشمه امواج گرانشی هستند

بیگ بنگ: اخترشناسان دو کوتوله‌ی سفید را یافته‌اند که به دور یکدیگر در چرخشند و احتمالا امواج گرانشی هم پدید می‌آورند. کوتوله‌های سفید زمانی شکل می‌گیرند که ستارگان خورشید مانند در پایان زندگی خود که سوخت همجوشی‌شان ته می‌کشد و لایه‌های بیرونی خود را به فضا پس می‌زنند و یک هسته‌ی چگال و داغ که…