برچسب گذاری توسط: ستاره RX J1856.5-3754

تایید احتمالی یک نظریه کوانتومی پس از ۸۰ سال

بیگ بنگ: به نظر می‌رسد مشاهدات تازه‌ای که به کمک تلسکوپ وی‌ال‌تی انجام شده، پیش بینی ۸۰ ساله‌ی فیزیکدانان درباره‌ی ویژگی‌های خلا را تایید می‌کنند.