Tagged: سحابی ستاره ای

تصویری هنری از غبار و گاز غبار منظومه ی خورشیدی در هنگام شکل گیری

برای نخستین بار غبار کیهانی بر پشت‌بام‌های شهری کشف شد!

بیگ بنگ: برای نخستین بار ذرات غبار کیهانی که از فضا بر زمین می‌بارند بر روی پشت‌بام‌هایی در سه شهر بزرگ یافته شده‌اند. پیشینه‌ی این ذرات ریز به روزگار پیدایش سامانه‌ی خورشیدی در ۴.۶...

Trigger-for-Milky-Ways-Youngest-Supernova-Identified

بررسی جوانترین ابرنواختر در کهکشان راه شیری

بیگ بنگ: اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی اشعه ایکس چاندرای ناسا و همچنین آرایه ی بزرگ تلسکوپی جانسکی، علت احتمالی ویران کننده جوانترین ابرنواختر در کهکشان راه شیری را شناسایی کردند.

این تصویر هابل، آخرین فعالیت های این زیبایی آسمانی را قبل از محو شدن در تاریخ کیهان نشان می‌دهد. ستاره‌ی در حال مرگی به انازه ی خورشید، درون این گاز‌های رنگارنگ چرخان دفن شده است.

ستاره ای در حال مرگ که آینده خورشید را نشان می دهد!

بیگ بنگ: هنگامی که یک ستاره پیر می‌شود، واکنش‌های هسته‌ای که باعث درخشان شدنش می‌شوند، به تزلزل می‌ افتند. تولید این انرژی متزلزل باعث می‌شود ستاره‌ها در مسیری نامعین تکان بخورند، و لایه های...