Tagged: سحابی ستاره ای

برای نخستین بار غبار کیهانی بر پشت‌بام‌های شهری کشف شد!

بیگ بنگ: برای نخستین بار ذرات غبار کیهانی که از فضا بر زمین می‌بارند بر روی پشت‌بام‌هایی در سه شهر بزرگ یافته شده‌اند. پیشینه‌ی این ذرات ریز به روزگار پیدایش سامانه‌ی خورشیدی در ۴.۶...

بررسی جوانترین ابرنواختر در کهکشان راه شیری

بیگ بنگ: اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی اشعه ایکس چاندرای ناسا و همچنین آرایه ی بزرگ تلسکوپی جانسکی، علت احتمالی ویران کننده جوانترین ابرنواختر در کهکشان راه شیری را شناسایی کردند.

ستاره ای در حال مرگ که آینده خورشید را نشان می دهد!

بیگ بنگ: هنگامی که یک ستاره پیر می‌شود، واکنش‌های هسته‌ای که باعث درخشان شدنش می‌شوند، به تزلزل می‌ افتند. تولید این انرژی متزلزل باعث می‌شود ستاره‌ها در مسیری نامعین تکان بخورند، و لایه های...