7 فروردین 1398 1

سحابی ستاره‌ای شعله‌ور

بیگ بنگ: آیا ستارۀ “ای‌ئی ارابه‌ران” شعله‌ور شده است؟ اگرچه ای‌ئی ارابه‌ران یک ستارۀ شعله‌ور نامگذاری شده و شکل این منطقه شبیه آتش است، اما هیچ آتشی در این منطقه وجود ندارد. آتش معمولا بصورت اُکسایش (گرفتن سریع مولکول اکسیژن) شناخته می‌شود و فقط زمانی رخ می دهد که اکسیژن کافی وجود داشته باشد و…

6 بهمن 1397 0

سحابی ستارۀ شعله‌ور

بیگ بنگ: آیا ستارۀ ای‌ئی ارابه‌ران بر روی آتش قرار دارد؟ خیر. اگرچه این ستاره بعنوان ستارۀ شعله‌ور نامگذاری شده و به نظر این منطقه شامل غبار قرمز است، هیچ آتشی در اینجا وجود ندارد.

22 شهریور 1397 0

دنباله‌داری در میان ستارگان رنگارنگ

بیگ بنگ: دنباله‌دار ۲۱پی/ژاکوبینی-زینر به اندازۀ کافی برای دوربین‌های دوچشمی روشنایی دارد، حتی در این عکس موزاییکی عمقی از صورت فلکی ارابه‌ران که غنی از خوشه ستاره‌ای و سحابی است، نیز دیده می شود.