برچسب گذاری توسط: سحابی مخروطی

تصویر نجومی روز: سحابی مخروطی از نگاه هابل

بیگ بنگ: ستارگان در ستون های گرد و غبار غول پیکر در سحابی مخروطی در حال شکل گیری هستند. مخروطی ها، ستون ها و اشکال جاری خارق العاده به وفور در پرورشگاه های ستاره...

شبیه سازی کامپیوتری “ستون های آفرینش”+ ویدئو

بیگ بنگ: یک ستاره شناس با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری روند شکل گیری ساختارهای درون سحابی عقاب که به «ستون های آفرینش» معروف هستند را بازسازی کرد.

سفری به “سحابی مخروطی”

بیگ بنگ: در این تصویر توده ای عظیم و به هم پیچیده از گاز و غبار کیهانی مشاهده می شود که زایشگاهی برای ستارگان سحابی  ۲۲۶۴ NGC و مخروطی بشمار می رود.