26 تیر 1398 0

شبح حلقۀ نور سحابی مشتری

بیگ بنگ: تصاویر کلوزآپ NGC 3242 شبح یک ستارۀ خورشید مانند را نشان می دهد که در حال مرگ است، این سحابی به شبح سحابی مشتری معروف میباشد. اما این نمای تلسکوپی عمیق و عریض حلقه خارجی این سحابی سیاره‌نما را در بالا سمت چپ، به سوی ستارگان کهکشان راه شیری و کهکشان‌های پس زمینه‌ای…