24 اردیبهشت 1399 2

قطعه 18 تُنی از موشک چینی بدون کنترل سقوط کرد

بیگ بنگ: هفته گذشته چین با موشک قدرتمند CZ-5B یک فضاپیمای آزمایشی را به فضا پرتاب کرد. حال با گذشت یک هفته قطعه‌ای از این موشک که یکی از سنگین‌ترین اشیای مداری در تقریبا سه دهه اخیر است، بدون کنترل در سواحل غربی افریقا در اقیانوس اطلس، سقوط کرد.‌