5 مهر 1400 2

عکس سلفی روی ماه پنجاه ساله شد!

بیگ بنگ: در اینجا یکی از تصاویر ماه را مشاهده می‌کنید که به صورت دیجیتالی معکوس شده است. در سال 1969 آپولو 11 بر روی ماه فرود آمد و پس از مدت ِ کوتاهی عکس‌های بسیار زیادی از جمله عکس بیادماندنی “باز آلدرین” توسط “نیل آرمسترانگ” گرفته شد. تصویر اصلی نه تنها دورافتادگی باشکوه یک…