28 اسفند 1396 3

عوامل عصبی چگونه کار می‌کنند؟

بیگ بنگ: عوامل عصبی همانند سمی مرگبار هستند، که بیشتر به عنوان سلاح کشتار جمعی شناخته می شوند. به گفته یکی از متخصصان، این عوامل”احتمالا خطرناکترین چیزی هستند که انسانها بعد از بمب اتم ساخته‌اند.