9 دی 1400 3

با پرتاب دقیق عمر فعالیت علمی جیمز وب بیشتر شد

بیگ بنگ: پس از پرتاب موفقیت‌آمیز تلسکوپ فضایی جیمز وب و تکمیل دو مانور برای اصلاح مسیر این تلسکوپ، تجزیه و تحلیل محققان نشان می‌دهد که این رصدخانه سوخت کافی دارد تا بتواند بیش از 10 سال فعالیت علمی داشته باشد.