برچسب گذاری توسط: سیاره نهم منظومه شمسی

شواهد هیجان‌‎انگیز جدید دربارۀ سیاره نهم

بیگ بنگ: آیا سیاره نُهم در منظومه شمسی ما وجود دارد که فراتر از مدار پلوتو از چشم اخترشناسان پنهان مانده است؟ شاید «بله». بر اساس مشاهدات جدید یک سنگ با رفتاری عجیب در...

یافته‌های جدید درباره سیاره نهم منظومه شمسی

بیگ بنگ: محققان دانشگاه شفیلد انگلیس در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که سیاره نهم احتمالی ِ منظومه شمسی در درون همین سامانه شکل گرفته است.

در جستجوی سیاره ی ایکس

بیگ بنگ: در طی چند دهه گذشته چندین شی‌ء متفاوت به عنوان سیاره ایکس (سیاره نهم در منظومه شمسی) معرفی شدند. با پیشرفته تر شدن تجهیزات بشر و همچنین مشاهده ی نوسانات روی اجرام...

راز سیاره نهم را یک توده یخی فاش می کند!

بیگ بنگ: وجود سیاره شماره نهم در منظومه شمسی تا امروز فقط یک احتمال بود. اما اخترشناسان این روزها شواهدی در دست دارند که دست آنها را برای طرح ادعای وجود سیاره شماره ۹...