8 خرداد 1399 1

نشانه‌های آشکار از تولد یک سیاره در منظومه‌ای دوردست

بیگ بنگ: داده‌های تلسکوپ بسیار بزرگ(VLT) در رصدخانه‌ جنوبی اروپا، نشانه‌های واضحی از تشکیل یک سامانۀ سیاره‌ای را آشکار ساخت. ستارۀ جوان “ای‌بی ارابه‌ران”(AB Aurigae) با قرصی انبوه از گاز و غبار احاطه شده که در آن یک ساختار “مارپیچی” وجود دارد که می‌تواند نشان‌دهندۀ حضور یک سیارۀ در حال تشکیل باشد. این ویژگیِ دیده…

19 مهر 1392 4

کشف یک سیاره نوزاد بدون ستاره

بیگ بنگ: یک تیم بین المللی از ستاره شناسان سیاره ای نوزاد و بسیار عجیب کشف کرده که بدون ستاره در کهکشان راه شیری معلق است. این سیاره که PSO J318.5-22 نام گذاری شده، 80 سال نوری از زمین فاصله دارد و جرم آن شش برابر سیاره مشتری است. این سیاره تنها 12 میلیون سال…