22 مهر 1402 0

کاوشگر سایکی به فضا پرتاب شد

بیگ بنگ: کاوشگر «سایکی» ناسا با موفقیت به فضا پرتاب شد. فضاپیمای سایکی که مقصدش به فلزی‌ترین و با ارزش‌ترین سیارک کشف‌ شده است با موشک فالکون هوی به فضا پرتاب شد.