14 بهمن 1396 1

توقف بعدی، مریخ؟

بیگ بنگ: بر اساس مطالعات جدید، یک بسته شناسایی حیات کوچک و سبک موفق به پشت سر گذاشتن آزمایش‌های کلیدی در زمین شده است که نشان می دهد می تواند روزی حیات فرازمینی را در مریخ یا اقمارِ دارایِ اقیانوس در منظومه‌شمسی شکار کند. پلتفرم طراحی شده توانست با موفقیت میکروب‌ها را در مجمع‌الجزایر قطبی…