30 آبان 1392 3

با 38400 پوند خودتان را کپی کنید!

بیگ بنگ: شرکتی فرانسوی به نام سکیل به روشی دست یافته که با استفاده از آن افراد می‌توانند یک کپی کامل از خودشان را منجمد کرده تا برای استفاده احتمالی در چند دهه آینده، بتوان از آن استفاده کرد. این روش که بیش از ۳۸هزار و 400 پوند  (معادل 195 میلیون تومان) برای هر نفر…