11 مهر 1398 0

دانشمندان از حل معمای اندازه پروتون خبر دادند

بیگ بنگ: بر اساس نتایج یکی از آزمایش‌های حساس فیزیک که 8 سال به طول انجامید، احتمالا بزرگی پروتون‌ها با تصورات قبلی ما فرق داشته باشد. به گفته دانشمندان اندازه‌گیری‌های اولیه از اندازۀ پروتون تا 5 درصد تفاوت را نشان میدهد. این شاید تصحیح چندان قابل توجهی به نظر نیاید، اما برای فیزیکدانان معمای پروتون…

18 شهریور 1395 4

تحقیق دانشمندان روی علت تغيير شعاع پروتون!

بیگ بنگ: در سال 2010، فيزيكدانان اختلافاتی در اندازه شعاع پروتون را كشف كردند. آنها یک اتم هیدروژن را گرفته و الکترون آن را به میون(Muon) تبدیل نمودند (نمونه سنگین تر آن) و دریافتند که به دلایل نامعلومی شعاع پروتون كوچكتر ميشود. اين مسئله معماي شعاع پروتون نام گرفت.