14 خرداد 1399 1

شفق قطبی بر فراز سوئد

بیگ بنگ: سراسر آسمان روشن و سبز رنگ بود. این نمایش حیرت‌آور از شفق قطبی در سال ۲۰۱۶ در اطراف شهر استرشوند سوئد به ثبت رسیده است.