26 تیر 1398 1

جرم میان ستاره‌ای «اوموآموا» منشاء کاملا طبیعی دارد

بیگ بنگ: در اکتبر سال 2017، تلسکوپ «Pan-STARS 1» واقع در هاوایی یک نقطه نورانی کم فروغ شناسایی کرد که در پهنه آسمان حرکت می کرد. در ابتدا شبیه یک سیارک کوچک بود، اما مشاهدات بیشتر در طی چند روز آتی زمینه را برای محاسبه دقیق آن مهیا کرد.