21 تیر 1396 2

مسیه 63: کهکشان آفتابگردان

بیگ بنگ: کهکشان مارپیچی درخشان آسمان شمالی یعنی مسیه 63، تقریبأ 25 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی تازی ها واقع شده است. این کهکشان که NGC 5055 نیز نامیده می شود یک جهان جزیره ای باشکوه است و تقریبأ 100 هزار سال نوری گستردگی دارد. این اندازه تقریبأ برابر…