برچسب گذاری توسط: صفحه ستاره ای کهکشان

دورترین ستاره های کهکشان راه شیری از جایی دیگر ربوده شده اند!

بیگ بنگ: پژوهش ستاره شناسان دانشگاه هاروارد نشان می دهد حداقل ۵ عدد از ۱۱ ستارۀ دوردست ِ کهکشان راه شیری احتمالا از کهکشان دیگری ربوده شده است.