8 مهر 1398 0

صورت فلکی شکارچی بر فراز برزیل

بیگ بنگ: آیا اخیرأ صورت فلکی شکارچی را دیده‌اید؟ چند ماه آینده بهترین زمان برای دیدن این صورت فلکی است، چون در طول شب به طور پیوسته بالا خواهد آمد. هرچند، ستارگان شکارچی و سحابی‌ها با چشم غیرمسلح به اندازۀ این عکس حیرت‌آور رنگی به نظر نمی رسند.