12 بهمن 1394 0

یافتن ارتباط راه دور سیستم های آب ­و هوایی

بیگ بنگ: محققان با ابداع روش جدیدی قادرند ارتباط آب و هوایی بین حوزه های دور از مجموعه داده های دمایی را استخراج کنند. اگرچه پدیده آب و هوای دوره ای که اصطلاحا اِل نینیو نام دارد از اقیانوس آرام سرچشمه می گیرد، اما می تواند بر آب و هوای کل کره زمین اثر بگذارد…