16 دی 1398 4

استرالیا محاصره در آتش

بیگ بنگ: در آتش‌سوزی عظیم استرالیا تاکنون 6 میلیون هکتار از جنگل‌های جنوب شرقی استرالیا طعمه حریق شده و حدود 500 میلیون حیوان از گونه‌های مختلف در آتش‌سوزی سوخته و تلف شدند. هر چند در بخش‌هایی از استرالیای سوخته در آتش، باران باریده و دمای هوا کمتر شده اما مقامات هشدار دادند که شعله‌های آتش…