22 تیر 1399 4

سیارک نابودگر دایناسورها با مرگبارترین زاویه به زمین برخورد کرد

بیگ بنگ: ما همینقدر می‌دانیم: حدود 66 میلیون سال پیش، سیارکی به اندازه دو برابر قطر پاریس به زمین برخورد کرد؛ در پی این رویداد و اتفاقات پس از آن، همه دایناسورهای ساکن زمین به همراه 75 درصد از گونه‌های حیات از بین رفتند. آنچه تا به امروز به صورت یک راز باقی مانده، این…