25 فروردین 1400 3

دانشمندان ساختار تار عنکبوت را به موسیقی تبدیل کردند

بیگ بنگ: عنکبوت‌ها سازندگان زبردستی هستند که تارهای ابریشم را با دقت در شبکه‌های سه بُعدی ظریف می‌بافند و به آن خانه و شکارگاه می‌گویند. اگر انسان‌ها وارد دنیای تار عنکبوت شوند، می‌توانند نحوۀ ساخت آن، رفتار عنکبوتیان و چیزهای بیشتری را یاد بگیرند. به همین منظور دانشمندان ساختار یک تار عنکبوت را به نت‌های…

12 فروردین 1396 1

تحلیل موسیقی با فیزیک کوانتومی

بیگ بنگ: محققان در دانشگاه کوئین ماری لندن(QMUL) رویکرد جدیدی نسبت به تحلیل فن تحریر در موسیقی مطرح کرده اند. واژه تحریر به افت و خیز صدا در حین آواز یا نواختن ساز گفته می شود. هدف از تحریر افزودن، رسا بودن و تسهیل صدا؛ به ویژه در صنعت اُپراست. تحریر به جا و به…