10 آذر 1397 0

رد ستارگان بر فراز کوه اورست

بیگ بنگ: بلندترین قله بر روی کره زمین در این چشم‌انداز از آسمان شب دیده می شود. در 30 سپتامبر 2018، 240 بار عکاسی دیجیتالی با یک دوربین که بر روی سه‌پایه در محل اردوگاه اورست قرار داده شده بود چهرۀ شمالی کوه هیمالیا و پس زمینۀ آن که با نور ماه روشن شده بود…