20 فروردین 1400 0

درخشش مریخ و خوشه ستاره‌ای پروین

بیگ بنگ: آیا این فقط یک درخت تنها در یک تپه‌ی خالی است؟ در ابتدا شاید اینگونه به نظر برسد، اما وقتی دقیق‌تر نگاه کنید چیز دیگری می‌بینید. در سمت چپ درخت سیاره مریخ وجود دارد، در حالی که در سمت راست آن، خوشه‌ای ستاره‌ای پروین نقش بسته است.

15 مهر 1399 0

درخشان‌ترین حالت مریخ در سال 2020

بیگ بنگ: امشب درست پس از غروب آفتاب به شرق نگاه کنید تا مریخ حیرت‌آور را در آسمان ببینید. امشب مریخ بصورت بزرگترین و درخشان‌ترین حالت خود در سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسد زیرا زمین نسبت به دو سال گذشته به سیاره سرخ نزدیکتر است.

6 مهر 1398 0

تپه‌های شنی مریخ در حال آب شدن

بیگ بنگ: این اَشکال عجیب و غریب بر روی مریخ چیست؟ تپه‌های شنی در حال آب شدن. با آمدن فصل بهار در نیمکرۀ شمالی مریخ، تپه‌های شنی در نزدیکی قطب شروع به آب شدن کرده‌اند. این عکس در اواخر می 2019 توسط مدارگرد ردیاب گاز اگزومارس ثبت شده است.

19 خرداد 1398 0

خیره به مریخ در ساحل

بیگ بنگ: در این نما از تابستان سال گذشته، سیارۀ مریخ به روشنایی می درخشد. این چراغ آسمانی و ستارگان راه شیری به راحتی توجۀ سگ و صاحبش را به خود جلب کرده‌ است.

7 فروردین 1397 0

مریخ بین سحابی‌ها

بیگ بنگ: آن نقطۀ قرمز درخشان بین سحابی مرداب و سحابی سه‌تکه چیست؟ این عکس ِ رنگی باشکوه از اعماق آسمان در واقع سیارۀ سرخ را در میان دو سحابی M8 و M20 نشان می دهد که شارل مسیه در کاتالوگ قرن هجدم خود با این عناوین وارد کرده بود.