19 اسفند 1395 0

تصویر نجومی روز: کهکشان قنطورس A

بیگ بنگ: قنطورس A که فقط یازده میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد، نزدیک ترین کهکشان فعال به سیاره زمین محسوب می شود. این کهکشان بیضوی عجیب و غریب که بیش از 60 هزار سال نوری گستردگی دارد به NGC 5128 نیز معروف است.