4 دی 1396 3

درخشش یک سنگ آتشین در قطب شمال

بیگ بنگ: یک جسم خیلی بزرگ ناگهان آسمان را روشن کرد – این جسم چه بود؟ ایده اصلی این بود که یک سری عکس از شفق قطبی گرفته شود و در یک ویدیوی تایم لپس درج گردند، اما وقتی شب ناگهان روشن شد، عکاس نجومی متوجه شد که چیزی خارق‌العاده‌تر از شفق قطبی دیده است.