6 دی 1396 1

نمایی از سحابی سر اسب

بیگ بنگ: یکی از دیدنی‌ترین سحابی‌ها در آسمان، سحابی سر اسب در صورت فلکی شکارچی است که بخشی از ابر مولکولی بزرگ و تاریک می‌باشد. این سحابی عجیب و غریب که بارنارد 33 نیز نامیده می‌شود برای اولین بار در صفحه‌های عکاسی در اواخر دهه 1800 شناسایی شد.