12 بهمن 1398 1

کشف ابزار سنگی 2.6 میلیون سالۀ انسان‌تباران

بیگ بنگ: یک تیم بین‌المللی از دانشمندان مجموعه‌ای از ابزارآلات سنگی اولدوان (مربوط به فرهنگ پالئولیتیک آفریقا) 2.6 میلیون ساله را در منطقۀ بوکول دورا 1 (BD1) در اتیوپی کشف کردند. قبلأ قدیمی‌ترین شواهد مربوط به تولید و مصرف سیستماتیک ابزار سنگی انسان‌تباران به 2.58 تا 2.55 میلیون سال پیش برمی‌گشت. تحقیقات این تیم نشان…