20 آذر 1400 2

فضانوردان جدید ناسا اعلام شدند

بیگ بنگ: ناسا 10 فضانورد جدید خود را اعلام کرد که شامل 4 زن و 6 مرد هستند. آنها از بین 12 هزار متقاضی انتخاب شدند. این فضانوردان که 32 تا 45 سال دارند باید حدود دو سال آموزش ببینند. بیش از ۱۲ هزار شهروند آمریکایی در سال ۲۰۲۰ برای فضانورد شدن و شرکت در…