برچسب گذاری توسط: فوتو الکتریک

چگونه اثر فوتو الکتریک نظریۀ ذره‌ای نور را اثبات می‌کند؟

بیگ بنگ: نور تنها راه ملاحظه‌ی اشیاء است. چشم زمانی می‌تواند ببیند که نور یا به اشیاء بخورد و یا اشیاء از خود نور ساطع کنند. دانشمندان در تعریف نور از آن هم به...