12 تیر 1395 0

شواهدی از ترمیم لایۀ ازون مشاهده شد!

بیگ بنگ: محققان از کشف اولین شواهد واضحی خبر دادند که نشان می دهد لایه ی ازون بر فراز قطب جنوب در حال ترمیم است. این دانشمندان اعلام کردند که سوراخ لایه ازون بر فراز قطب جنوب در سپتامبر 2015 نسبت به سال 2000، حدود چهار میلیون کلیومتر ِ مربع کوچکتر شده است.