2 شهریور 1395 5

لکه سرخ مشتری چیست؟

بیگ بنگ: سیاره مشتری به واسطه لکه سرخ رنگش همواره از شهرت خاصی برخوردار بوده است. گذشته از بزرگی قابل توجهی این سیاره که از این حیث باید آن را بزرگترین سیاره منظومه شمسی به شمار آورد. بسیاری این سؤال را مطرح می کنند که «لکه سرخ رنگ مشتری دقیقا چیست؟»

20 تیر 1395 1

آنچه درباره سیاره ی مشتری می دانیم

بیگ بنگ: پس از غروب آفتاب با نگاه به سمت شمال غربِ آسمان (جهت جنوب شرق در نیمکره شمالی) نقطه نورانی ای را مشاهده می کنید که نسبت به سایر اجرام اطرافش روشن تر است. این نقطة روشنِ دارای نور و درخشش شدید، سیاره مشتری (برجیس) است.

23 مرداد 1394 0

رمزگشایی از طوفان عظیم مشتری

بیگ بنگ: دانشمندان ناسا بر این باورند که کسب اطلاعات بیشتر از سیاره مشتری و طوفان معروف به لکه قرمز بزرگ آن می‌تواند به دانشمندان در خصوص درک هر چه بیشتر سیستم آب‌ و‌ هوای زمین کمک کند.